.:. Aitoc's Avon - 25. tammikuuta, 2018 .:.


RyhmäRämä metsässä
Minna, Liisa, Excel, takana Onni.


Muodostelma.


Liisa.


Excel.


Taani.


Kevät...?


Esta.


Liisan ja Estan yhteentörmäys.


Minna.


Minna.


Taani.


Onni.


Yhteistä kivaa.


Excel.


Onni.


Onni, takana Taani ja Excel.


Onni.


Onni.


Onni.


Onni, räät naamassa.


Minna.


Liisa, takana Excel.


Liisa, Taani, Excel, Onni.


Koko kööri, Excel katsoo kameraan.


Minna, Liisa, Onni, Excel.


Excel posettaa.


Kaunis porukka.


Excel, Onni, Taani, Liisa, Esta, Minna.


Sitä kevättä.


Excel.


Liisa, Excel.


Liisa, Excel.


Liisa, Excel.


Taani.


Onni.


Taani, Excel.


Onni.


Taani.


Onni.


Onni.


Excel, Onni.


Minna.


Minna, takana Esta.


Esta.


Liisa, Onni ja taitaa olla Taani.


Taani.


Excel.


Liisa.


Onni.